Strefa klienta

BI Point Menadżer

  • Proszę uruchomić powyższą aplikację i skontaktować się z nami, abyśmy mogli szybko rozwiązać Państwa problem.
  • Oprogramowanie TeamViewer pozwala połączyć się z użytkownikiem dowolnego komputera, bez konieczności instalacji oprogramowania po stronie klienta.
  • TeamViewer to bezpieczne narzędzie do zdalnego zarządzania komputerami. Połączenia są realizowane przez zaszyfrowane kanały wykorzystujące 1024-bitową wymianę kluczy RSA i szyfrowanie sesji 256-bitowym kodem EAS.

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej przez FKinfo działalności jest gwarantowana obowiązkowym i ponadobowiązkowym ubezpieczeniem. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.04.2005r. (Dz. U. Nr 61, poz. 537).