Pogotowie księgowe

Pogotowie księgowe FKinfo

  • Pogotowie księgowe umożliwia okresowe zastąpienie specjalistycznych kompetencji z dziedziny rachunkowości w przypadku pojawienia się problemów związanych z absencją pracowników Klienta. 
  • Dzięki tej usłudze możliwe jest wsparcie istniejącego zespołu pracowników poprzez powierzenie wykonywania zadań pracownikom FKinfo
  • W ramach usługi pogotowia księgowego dostępni są specjaliści, którzy posiadają różnorodne kompetencje w zakresie rachunkowości.

Pogotowie księgowe

  • specjaliści, których zadaniem jest ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym (zastępują oni z reguły osoby, które wprowadzają dokumenty zakupu, wystawiają faktury sprzedaży itp.),
  • specjaliści, których zadaniem jest weryfikacja dokumentów, zamknięcie okresów sprawozdawczych lub przygotowywanie deklaracji (zastępują oni osoby zajmujące samodzielne stanowiska w dziale finansowo-księgowym, zajmujące się danym zakresem, np. przygotowywaniem deklaracji pod nadzorem głównego księgowego),
  • specjaliści, których zadaniem jest scalenie procesu finansowo-księgowego (osoby te mają szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości oraz umiejętności organizatorskie i zastępują np. głównego księgowego).

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej przez FKinfo działalności jest gwarantowana obowiązkowym i ponadobowiązkowym ubezpieczeniem. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.04.2005r. (Dz. U. Nr 61, poz. 537).