Budżetowanie i controlling

Budżetowanie i controlling FKinfo

 • We współpracy z producentem systemu Eureca, firmą Controlling Systems, oferujemy Naszym Klientom wsparcie  na wszystkich etapach wdrażania controllingu – począwszy od stworzenia koncepcji, poprzez wdrożenie narzędzia, szkolenia dla Użytkowników aż po stały, profesjonalny nadzór nad eksploatacją systemu
 • Eureca została oceniona jako najlepsze rozwiązanie controllingowe dostępne na polskim rynku
 • Controller może samodzielnie, nie mając wiedzy informatycznej, rozbudowywać system o kolejne kostki OLAP, zasilane np. danymi z raportów z rzadziej używanych systemów informatycznych. Może także definiować dowolne miary wyliczane. Eureca oferuje także duże możliwości w zakresie analiz wielowymiarowych, raportowania, prezentacji i dystrybucji informacji
 • Więcej informacji na temat systemu Eureca znajdziecie Państwo na stronie producenta

Korzyści systemu Eureca

 • Zebranie w jednym miejscu wszystkich danych na temat planu i wykonania budżetów
 • Możliwość bardzo łatwego porównania ze sobą różnych wersji budżetu
 • Pobieranie danych o wykonaniu budżetów z już działających aplikacji ERP
 • Nieporównanie sprawniejsze niż dotychczas zarządzanie budżetem Firmy
 • Duża elastyczność aplikacji umożliwiająca zdefiniowania dowolnego modelu controllingowego
 • Uwzględnienie w modelu controllingowym nie tylko danych finansowych, ale także ilościowych wyrażonych w jednostkach naturalnych, np. w metrach, tonach, etatach, sztukach, paletach, megawatach itp.
 • Stworzenie w krótkim czasie sprawnie działającego i elastycznego systemu informacji zarządczej
 • Prosty dostęp do informacji zarządczych, bezpieczne dane, wiarygodne analizy i raporty

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej przez FKinfo działalności jest gwarantowana obowiązkowym i ponadobowiązkowym ubezpieczeniem. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.04.2005r. (Dz. U. Nr 61, poz. 537).