Raportowanie i analizy danych

Pierwsze profesjonalne i łatwe w obsłudze analizy Business Intelligence dla małej i średniej firmy.

Oferujemy Państwu usługi w zakresie efektywnego wykorzystanie nowoczesnych narzędzi informatycznych BI, które przyniosą użytkownikom realne korzyści, m.in. poprzez:

Nowoczesne narzędzia informatyczne

 • lepszy wgląd w działalność przedsiębiorstwa
 • usprawnienie procesu podejmowania decyzji
 • obniżenie kosztów pozyskiwania analiz
 • oszczędność czasu
 • weryfikację realizacji planów firmy

Analiza Business Intelligence

 • Rozwiązanie Analizy BI jest źródłem wiedzy na temat każdego obszaru funkcjonowania firmy.
 • Integruje dane pochodzące z systemów ERP, pozwalając na ich przekrojowe analizy, tworzenie szczegółowych i dynamicznych raportów, w postaci tabelarycznej lub wykresów.
 • Tego typu narzędzie może znacząco podnieść jakość pracy i jej wyniki właścicielom firm i pracownikom odpowiedzialnym za realizację poszczególnych zadań.

Analiza Business Intelligence

 • Analizy BI to narzędzie służące do budowania  raportów i analiz na bazie informacji wprowadzonych do programu Comarch ERP Optima / XL
 • Narzędzie dostępne jest w dwóch różnych wersjach:
  • podstawowej skierowanej do firm;
  • rozszerzonej, zawierającej funkcjonalności dedykowane specjalnie biurom rachunkowym;

   

Dla naszych klientów tworzymy dedykowane raporty i zestawienia wykorzystując najnowsze technologie informatyczne, umożliwiające współpracę z dowolnym systemem finansowo-księgowym.

Odpowiedzialność cywilna

Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzonej przez FKinfo działalności jest gwarantowana obowiązkowym i ponadobowiązkowym ubezpieczeniem. Warunki obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do wykonywania działalności usługowej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13.04.2005r. (Dz. U. Nr 61, poz. 537).